LSU e. talpykla

Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai : studijų knyga

Show simple item record

dc.contributor.author Vilūnienė, Audra
dc.contributor.author Trinkūnienė, Laima
dc.date.accessioned 2019-12-12T09:33:58Z
dc.date.available 2019-12-12T09:33:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-609-8040-84-5
dc.identifier.uri http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/73
dc.description.abstract Studijų knygoje supažindinama su fizinio ugdymo(si) aktualijomis ir realijomis, teoriniais ir praktiniais šiuolaikin÷s kūno kultūros pamokos aspektais, pateikiama daug komandinių, porinių ir kolektyvinių žaidimų schemų bei aprašų, praktinių pavyzdžių. Kiekvienas knygos poskyris baigiamas diskusiniais klausimais. Skirta aukštųjų mokyklų studentams, pasirinkusiems kūno kultūros studijų programas, fizinio ugdymo teorijos ir metodikos bei kūno kultūros pamokos didaktikos kursus, taip pat kūno kultūros mokytojams, treneriams, aukštųjų mokyklų d÷stytojams, rengiantiems kūno kultūros ir sporto specialistus, mokyklų vadovams, mokinių t÷vams ir visiems, kam rūpi vaiko sveikata bei fizinis aktyvumas. en_US
dc.publisher Lietuvos sporto universitetas en_US
dc.subject Fizinis ugdymas en_US
dc.subject Kūno kultūros pamoka en_US
dc.subject Žaidimai en_US
dc.title Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai : studijų knyga en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account