LSU e. talpykla

Mokyklos kiemo projektavimo rekomendacijos vaikų fizinio aktyvumo galimybėms didinti : Nordplus projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ NPHZ-2017/10130

Show simple item record

dc.contributor.author Sudaryt. Renata, Rutkauskaitė
dc.contributor.author Rita, Gruodytė-Račienė
dc.contributor.author Irena, Čikotienė
dc.contributor.author Kristina, Visagurskienė
dc.date.accessioned 2021-07-12T06:28:47Z
dc.date.available 2021-07-12T06:28:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-609-8200-39-3
dc.identifier.uri http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/88
dc.description.abstract Pagrindinė projekto mintis buvo atlikti fiziniam aktyvumui skirtos mokymosi aplinkos analizę dalyvaujant įvairioms edukacinėms ir needukacinėms institucijoms. Šių institucijų dalyvavimas leido pasiekti patikimų rezultatų rengiant studijų modulį, skirtą visoms amžiaus grupėms. Atvejų analizė yra svarbi visiems projekto dalyviams, nes gauti rezultatai leido naujai pažvelgti į fizinio neaktyvumo problemą visose šalyse partnerėse, o ypač – Baltijos šalyse. Šiaurės šalių įvairių sektorių patirtis ir žinios praturtino studijų modulio turinį, suteikė inovatyvių tyrimo idėjų, praturtino ir praplėtė jauno fizinio aktyvumo švietėjo filosofiją, skatinančią siekti sveikos gyvensenos ir ją propaguoti. Mokymosi aplinkos tyrimo rezultatais buvo pasidalyta seminaro metu, jais remiantis parengtos rekomendacijos. Dėl COVID-19 pandemijos susitikimų ir veiklų dienotvarkė buvo pakoreguota, daugiausia dėmesio buvo skiriama rezultatų analizei, gauti tyrimo duomenys panaudoti rengiant mokslinį straipsnį, kuris buvo sėkmingai užbaigtas. Projekto veiklos buvo organizuojamos nuotoliniu būdu, paskutinė veikla – Intensyvi programa – pakeista nuotoliniu Forumu, sulaukusiu apie 500 dalyvių. Forume dalyvavęs Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas pasidalijo mintimis apie moksleivių fizinį pasyvumą ir pritarė projekto idėjai skatinti moksleivių fizinį aktyvumą mokyklose, tam tikslui labiau išnaudoti turimas erdves. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė aktyviai įsitraukė į Apskritojo stalo diskusiją, pabrėžė, kad projekto idėja yra labai svarbi, šiai problemai turėtume skirti dar daugiau dėmesio, rūpintis moksleivių sveikata. en_US
dc.description.sponsorship NORD-Plus Horizontal en_US
dc.publisher Lietuvos sporto universitetas en_US
dc.subject Rekomendacijos en_US
dc.subject Mokyklos kiemas en_US
dc.subject Vaikai en_US
dc.subject Fizinis aktyvumas en_US
dc.title Mokyklos kiemo projektavimo rekomendacijos vaikų fizinio aktyvumo galimybėms didinti : Nordplus projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ NPHZ-2017/10130 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account